I 2016 afholdt vi affaldsindsamlingen søndag den 17. april. Vi mødtes på arealet over for Sallingsund Færgekro. vi oplevede i år , at der ikke var så meget affald som tidligere år. Dog er det helt tydeligt at affald bliver kastet ud i naturen fra bilvinduet.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen: Affaldsindsamlingen i 2017 bliver den 2. april.
Og for skoler og institutioner i uge 13 fra den 27. til den 31. marts.