En tur rundt om Mors langs kysten

Lad os starte beskrivelsen af naturen på Mors med en tur rundt om øen langs kysten.

Kystlandskabet er den mest ægte form for natur vi har, og et af de få steder, hvor naturens kræfter kan studeres i deres frie udfoldelse.

På Mors er fjorden hele tiden tæt på, og den har historisk været både en udfordring og en grænse for øens befolkning. En tur rundt om Mors langs kysten er en unik naturoplevelse. På Mors er en kyst bestemt ikke bare en kyst. Forskellighederne er enorme.

  • Skranderup
  • Årbækmølle Strand

Visioner for naturen i Morsø Kommune

I april 2007 udgav Danmarks Naturfredningsforening Fremtidens natur på Mors, som er tænkt som et arbejdsgrundlag og et inspirationsværktøj for samarbejdet mellem kommunens forvaltning/politikere og DN Morsø.

Indledes med en Naturkanon som indeholder 12 værdier, som DN mener, at borgerne skal have mulighed for at opleve i alle Danmarks kommuner. Derfor tilegnes Naturkanonen politikerne i Morsø Kommune.

Der gives en god beskrivelse af værdifulde naturområder og kommer med forslag til forbedringer og/eller målsætninger for de forskellige områder.

Den indeholder: Naturkanonen, Mors - og dens natur, En tur rundt om Mors , Limfjorden, Vandløb, kær og søer, Skove og Plantager, et kort, Grønne områder i og omkring Nykøbing, Fredninger og en afsluttende kommentar.

Læs rapporten "Fremtidens natur på Mors".