I de kriseramte 30`erne sikrede fremsynede folk på Mors, at Hanklit - og senere Feggeklit, blev fredet. De morsingboer, der dengang gik sammen og købte folkeaktier i Hanklit, sikrede derved, at denne smukke klit blev bevaret for eftertiden. var dette ikke sket, er det ikke givet, at vi i dag kunne nyde synet af den markante klit - for private lodsejere var begyndt at grave grus både på toppen og ved foden af Hanklit. Heldigvis gik dette ikke upåagtet hen.

Og derved fik Mors sin første "miljøsag".

Den daværende formand for Morsø Turistforening, planteskoleejer Oscar Bang, fik den ide, at "Hanklit foruden at fredes paa en eller anden Maade burde gøres til Morsingboernes Ejendom, baade de Hjemmeværendes og de Bortdragnes, der havde faaet deres Virke andre Steder, saa den kunne blive en Slags Morsinsk Nationalpark". (Kilde: "Oscar Bang og Hanklit, Per Bugge Vegger, Jul på Mors, 1990)

Som sagt, så gjort! Hanklit blev opkøbt og kom på folkeaktier - fredningen var en realitet.

Sankthansdag 1934 fandt indvielsen sted. Det forlyder, at mellem 2000-4000 mennesker var mødt op for at fejre begivenheden.

Det fortælles at: "Mange besteg talerstolen den dag og priste den smukke natur og de folk, der havde stået bag købet af Hanklit. Den sidste taler var formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Erich Struckmann, der havde mange rosende ord til morsingboerne, fordi de havde sikret Hanklit: "Det er et førende eksempel Morsingboerne har vist alle Danske ved ganske alene og uden Hjælp fra Statsmyndighederne eller andre Egne af vort Land at gennemføre denne store og smukke fredning. Det er saa meget mere Grund til at beundre Fredningen, som den er gennemført i en vanskelig Økonomisk Tid, i en Tid, hvor saa mange af vore ærværdige Oldtidsminder i Kæmpehøjene og Stendysserne jævnes med jorden, hvor de sidste af vore Heder er ved at at udslettes, hvor fritstaaende Træer og Hegn omhugges, hvor saa mange af vore Skønneste Søer udtørres, kort sagt i en Tid, hvor man snart sagt er parat til at sælge sin Bedstemor for Penge".

Dengang i 30`erne var der alvorlig krise med stor arbejdsløshed. Men på trods heraf gik fremsynede folk på Mors altså foran og sikrede naturen.

Hanklit