> Læs vores afdelingsfolder (PDF-fil)

Afdelingsbestyrelsen i Morsø har 6 medlemmer , som alle er valgt på årsmødet, der afholdes hvert år i november.

På årsmødet kan du høre om foreningens arbejde i det forgangne år, og der er som regel fokus på et relevant natur- eller miljøemne suppleret med for eksempel et oplæg om et aktuelt emne.

Alle er velkomne til at deltage i årsmødet, men det er kun medlemmer af DN, som har stemmeret.

Vi arbejder uden økonomiske eller politiske tilhørsforhold, og vi bestræber os på at forholde os objektivt og retfærdigt i alle sammenhænge, uanset om det drejer sig om offentlige eller private ejendoms forhold.

DN har en lovsikret klageret i natur-, miljø- og planlægnings sager. Er du glad for at færdes i naturen, og synes du, at det er vigtigt, at vi værner om den natur vi har tilbage i Danmark, så vil et medlemskab af DN helt sikkert være noget for dig.