Hvid Hestehov - I Danmark findes 5 arter af Hestehov, hvoraf de fleste vurderes at være indslæbte arter.

Det er især Rød Hestehov, der volder problemer, blandt andet langs vandløb.

Lokalt kan Japansk Hestehov også være meget udbredt, Hvid Hestehov er mindre almindelig.

I juli måned var jeg på tur ved Stærhøj sammen med botaniker Holger Søndergaard og her fandt vi Hvid Hestehov - I Danmark findes 5 arter af hestehov, hvoraf de fleste vurderes at være indslæbte arter.

Det er især Rød Hestehov, der volder problemer, blandt andet langs vandløb.

Lokalt kan Japansk Hestehov ( Petasites japonicus ) også være meget udbredt, mens hvid hestehov ( Petasites albus ) er mindre almindelig. Og netop Hvid Hestehov fandt vi på kanten på i den nordøstlige del af området ved Stærhøj, hvor man påtænker at grave efter moler.


Ligeledes fandt vi Almindelig Ulvefod, det er en jordboende (ikke-epifytisk) karplante. Den sporebærende plante består af en jordstængel med trævlerødder og en overjordisk del, der har opstigende gaffeldelte stængler med talrige, tætsiddende, bittesmå bleggrønne blade i mange utydelige rækker. I toppen af visse skud sidder parvis de 2-3 cm lange gullige strobili på en lang, ligeledes gullig stilk med ganske få spredte blade. Det meste af planten er over jorden, men fra den krybende jordstængel udgår små primitive hvidlige rødder. Højde: 5-25 cm. Den krybende jordstængel kan blive indtil 100 cm. Arten vokser på heder og i lysninger i plantager og skove – gerne i bakket terræn og på skrænter. Den findes hist og her i Jylland og på Bornholm – temmelig sjælden i resten af landet.

Almindelig Ulvefod Lycopodium clavatum der i Danmark vokser f.eks. på heder eller skovlysninger og på Stærhøj på Nordmors.

Plantens fine sporepulver anvendes indenfor alternativ behandling og som heksemel.