Legind Bjerge og Højriis-området er øens største fredede område, og de skovklædte bakker langs vandet giver kystbilledet et smukt præg. Et skov- og herregårdsmiljø.

Flade Klit fredningen med kyststrækningen fra Gullerup over Hanklit til Skibsted Fjord og Salgjerhøj beskytter de områder, hvor indlandsisen skubbede moleret fra havbunden op i store, bølgende formationer, og hvor man endnu, i de stejle klinter, kan se de askelag, som vulkaner for 55 millioner år siden spredte ud over det daværende hav.

Hele fjordområdet sydvest for Mors ved Agerø og Skibsted fjord er enten fredet eller udlagt som naturreservat. Fredet er også Rotholm og Stenklipperne.

En af de nyeste fredninger i Morsø kommune er fredningen af dele af Skarregaard. Kulturarvstyrelsen finder at Skarregaard har de kulturhistoriske, herunder arkitekturhistoriske værdier, der har begrundet en fredning.

På Nordmors ser vi den karakteristiske Feggeklit.

Bøgedalen i Legind Bjerge

På hjemmesiden 'www.fredninger.dk' finder du flere oplysninger – ja faktisk om alle Danmarks specifikke fredninger. Klik på linket, og zoom ind på kortet – eller søg direkte på en af fredningerne.