Præmieoverrækkelsen fandt sted den 22. maj 2018 i Klovbakker, hvor direktørerne for A. Vogel og Danmarks Naturfredningsforening overrakte præmien til formanden for Teknik og Miljøudvalget. Kommunens biolog viste området frem og forklarede hvordan projektet skal gavne sommerfuglene. Endelig blev projektet sat officielt i gang ved at fælde de første træer.

Morsø Kommune vil gøre en gammel molergrav i Klovbakker til et sommerfugleparadis.

Klovbakker rummer en spændende og rig natur, hvor den truede markperlemor sommerfugl (Argynnis aglaja) tidligere er blevet observeret. Formålet med projektet i Klovbakker er at lave en permanent sommerfuglelokalitet, som forbedrer forholdene for specielt markperlemor sommerfuglen, men også de andre dagsommerfugle som er spottet i området. De danske dagsommerfuglebestande er i stærk tilbagegang og en af grundene hertil, er tilgroning af dagsommerfuglenes levesteder.

Klovbakker rummer mange af de kvaliteter, der skal til for at have en frodig sommerfuglefauna. Desværre er området ved at gro til i vedplanter. Morsø kommune ønsker derfor med dette projekt at stoppe tilgroningen i Klovbakker og tynde ud i bevoksningen, således at Klovbakker kan blive til en mangfoldig sommerfuglelokalitet. Kommunen vil sætte kvæg på arealet, så græsset bliver holdt nede. Samtidig ryddes der en kratbevoksning og materialet bruges til kvashegn og insekthoteller.

Der bliver hegnet i Klovbakker og der bliver sat dyr på græs.