Mødet indledes med et foredrag om et relevant natur- eller miljøemne som giver anledning til en god debat.

Alle er velkomne til at deltage i årsmødet, men stemmeret har kun medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening.

Bestyrelsens lokalkendskab er - i samarbejde med faguddannede på DNs sekretariat i København - en god sikkerhed for, at der bliver taget vare på natur- og miljøsager i Morsø Kommune. Men det er naturligvis vigtigt, at medlemmerne har øjnene åbne og henvender sig til bestyrelsen, hvis der sker åbenlyse overgreb mod natur og miljø. Aktive medlemmer er forudsætningen for, at DN kan opfylde sin målsætning.

Herunder kan du læse årsberetninger fra de forrige år:

Årsberetning fra 2023

Årsberetning fra 2022

Årsberetning fra 2020-21

Årsberetning fra 2019

Årsberetning fra 2018

Årsberetning fra 2017

Årsberetning fra 2016

Årsberetning fra 2015

Årsberetning fra 2014