Nyhed

Hvad sker der i Klovbakker?

Opfølgning af sommerfugleprojektet; vi mødtes i Klovbakker den 3. september 2019

Projektet gik i sin helhed ud på at forvandle Klovbakker til en oase for den truede sommerfugl Markperlemorsommerfuglen. Dette ville man bl.a. gøre ved at stoppe tilgroningen af sommerfuglens levesteder.

Siden sidste år har Morsø Kommune gjort en kæmpe indsats, og Klovbakker er stille og roligt begyndt at transformere sig om til det ideelle sted for Markperlemorsommerfuglen, men også andre interessante arter har fundet sin plads i den gamle molergrav.

Kommunen har fået indhegnet dele af området, og har for nyligt udsat tre Skotske Højlandskvæg, hvis opgave er at holde græsset nede i vinterhalvåret. I sommerhalvåret bliver dyrene fjernet fra området igen, så blomsterplanterne kan få lov til at give nektar til sommerfuglene samt at smide frø.

Området ser markant anderledes ud fra sidste år, da store træer og buske er blevet fjernet for at stoppe tilgroningen af det fremtidige sommerfugleparadis. Materialet der er blevet fældet, er blevet liggende og virker på den måde som et naturligt insekthotel. Insekterne kan f.eks. søge læ, forpuppe sig, overvintre eller lægge æg i det væltede materiale.

Stisystemet er blevet forbedret, så det er lettere for besøgende at gå op af de høje skråninger, og få et udkig ud over Thisted Bredning. Shelterpladsen på området ligger uden for indhegningen, og er stadig flittigt besøgt af skolebørn og overnattende gæster. På vejen fra shelterpladsen ned til lågen til indhegningen, bliver man mødt af en flot informationstavle, der fortæller om nogle af dyrene, der er at se i Klovbakker.

Det ser ud til at de nye tiltag, har givet en indvirkning på insektlivet i området. Der er i år blevet fundet flere sommerfuglearter end sidste år, og de græssende køer har givet levested for mange billearter. Kommunen har blandt andet registreret de, for øen, sjældne billearter Krumbenet Ådselgraver, stor jagtrovbille, stor møgbille og rødbenet møgbille. Der er også blevet fundet en lille bestand af djævelsbid, som er værtsplanten for den sjældne sommerfugl Hedepletvinge.

Alt i alt er vi i lokalafdeling ovenud tilfredse med kommunens indsats og stolte af projektet. Vi er spændte på, hvad fremtiden bringer Klovbakker. Da tiltagenes fulde virkning først kommer til at kunne ses efter mange år - da god natur tager lang tid at opbygge – glæder vi os til at følge udviklingen i Klovbakker.

Hvis du ikke har set Klovbakker endnu, vil vi helt sikkert anbefale en tur ud til området, og hvis man er meget heldig, kan det være, at man ser en årets sidste voksne Markperlemorsommerfugle.

Foto: Anja Sørensen